فرم ثبت نام در مسابقه ساخت انیمیشن اقتصاد مقاومتی

نام (*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر

نام شرکت یا موسسه
ورودی نامعتبر

وب سایت
ورودی نامعتبر

نام اثر (*)
ورودی نامعتبر

نوع انیمیشن(*)
ورودی نامعتبر

اسکرین شات (*)
ورودی نامعتبر

لطفا یک اسکرین شات از انیمیشن بارگذاری کنید با جچم زیر 100 کیلو بایت

مدت زمان اثر (*)
ورودی نامعتبر

توضیحات بیشتر در خصوص اثر(*)
ورودی نامعتبر

ادرس ایمیل (*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر

تلفن ثابت به همراه کدشهر(*)
ورودی نامعتبر

ربات نیستم (*)
ربات نیستم
ورودی نامعتبر

ارسال ثبت نام