فیلم فناوری روز جهان

فیلم اطلاعات روز فناوری در زمینه های مختلف فناوری که در شبکه 3 صدا وسیما پخش شده است با هم می بینم

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران