فیلم فناوری روز جهان

فیلم اطلاعات روز فناوری در زمینه های مختلف فناوری که در شبکه 3 صدا وسیما پخش شده است با هم می بینم