توصیه های پلیس police

تولید انیمیشن 3 بعدی که در خصوص رفتار حرکتی و خودروی  مردم می باشد که در انتها با توصیه های پلیسی به اتمام می رسد

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn