نسیم موشن گرافیک motion graphices

این یک نمونه ساخته شده موشن گرافیک می باشد sample motion graphices

تولید شده توسط مرکز فرهنگی دیجینال پویانمائی

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران