نمونه کار موشن گرافیک ایرانی

این کار توسط اقای عصاره ساخته شده که در شبکه نسیم پخش شده است ببینید و لذت ببرید

 

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران