نمونه کار موشن گرافیک ایرانی

این کار توسط اقای عصاره ساخته شده که در شبکه نسیم پخش شده است ببینید و لذت ببرید