توصیه های پلیس police

این یک نمونه کار ساخته شده با نرم افزار 3dmax می باشد که در حال ساخت است در این مجموعه توصیه های پلیس به رانندگان و عابران پیاده به اطلاع مردم خواهد رسیدThe sample made a working with 3 dmax , which is under construction and will soon be put a fuller parts of is thepolice ecommendations to the drivers and pedestrians to inform the public will be       تولید مرکز فرهنگی دیجیتال پویانمائی

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران