نمونه کار ایرانی ساخته شده با 3DMAX

  نمونه کار گرافیک که با نرم افزار 3dMAX ساخت شده است را می بینید که در جشنواره انیمیشن تهران سال 1393 شرکت کرده است