نمونه کار ایرانی ساخته شده با 3DMAX

  نمونه کار گرافیک که با نرم افزار 3dMAX ساخت شده است را می بینید که در جشنواره انیمیشن تهران سال 1393 شرکت کرده است

 

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران