من پهلوانم knights

انیمیشن من پهلوانم کاری از مرکز دیجتال فرهنگی آیت الله نجومی کرمانشاه می باشد که بعد از گذشت 2 سال مراحل پایانی خود را طی می کند

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران