نوشته شده در سه شنبه, 13 تیر 1396 منتشرشده در تبلیغ اصلی سایت

مجتمع آموزشی پیشتاز آموزش از راه دور برای بزرگسالان و کودکان در علوم کامپیوتر

www.pishtazelm.com

نوشته شده در سه شنبه, 08 فروردين 1396 منتشرشده در مسابقه 1396 مجموعه 2 بعدی

 

نوشته شده در سه شنبه, 08 فروردين 1396 منتشرشده در انیمیشن های ارسالی شرکت کننده در مسابقه 1396

انیمیشن های ساخت ارسالی جهت شرکت در مسابقه بصورت استاپ موشن

نوشته شده در سه شنبه, 08 فروردين 1396 منتشرشده در انیمیشن های ارسالی شرکت کننده در مسابقه 1396

انیمیشن های ساخت شده 2 بعدی که جهت مسابقه ارسال شده اند

نوشته شده در سه شنبه, 08 فروردين 1396 منتشرشده در انیمیشن های ارسالی شرکت کننده در مسابقه 1396

 

نمونه انیمیشن های ارسالی جهت مسابقه که تولید شده بصورت 3 بعدی می باشد لطفا از ارسال اثار قدیمی خوداری فرمائید