انیمیشن های ارسالی شرکت کننده در مسابقه 1396

انیمیشن های ارسالی شرکت کننده در مسابقه 1396 (3)

سه شنبه, 08 فروردين 1396 ساعت 00:26

انیمیشن های ساخت شده stopmotion

نوشته شده توسط

انیمیشن های ساخت ارسالی جهت شرکت در مسابقه بصورت استاپ موشن

سه شنبه, 08 فروردين 1396 ساعت 00:19

انیمیشن های ساخت شده 2D

نوشته شده توسط

انیمیشن های ساخت شده 2 بعدی که جهت مسابقه ارسال شده اند

سه شنبه, 08 فروردين 1396 ساعت 00:53

انیمیشن های ساخت شده 3D

نوشته شده توسط

 

نمونه انیمیشن های ارسالی جهت مسابقه که تولید شده بصورت 3 بعدی می باشد لطفا از ارسال اثار قدیمی خوداری فرمائید

 

مجتمع فرهنگی تفریحی شهربانو مخصوص خواهران

همکاری مشترک مجتمع آموزشی پیشتاز علم و توسعه پویانمائی با مجتمع فرهنگی تفریحی شهر بانو شهرداری منطقه  3 ویژه خواهران