چهارشنبه, 10 مرداد 1397 ساعت 19:31

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
فراخوان دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی  با موضوع خانواده

 

سمه تعالی

فراخوان دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی

با موضوع خانواده

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی - پژوهشی و تجربی - کاربردی برگزار می شود

زمان: شنبه تا دوشنبه، 12 تا 14 آبان ماه 1397 همزمان با روز فرهنگ عمومی

رئیس همایش: دکتر سید مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت

فرهنگ و ارشاد اسلامی

نایب رئیس همایش: دکتر حمید ضیایی پرور، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و مطالعات رسانه ها

دبیر شورای سیاستگذاری همایش: دکتر حسن خجسته، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

رئیس هیئت علمی همایش: پرفسور حسن بشیر، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

دبیر علمی همایش: دکتر بهاره نصیری، استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات

فرهنگی

سخنگوی همایش: دکتر امید علی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره

دبیر کل همایش: محمد صادق افراسیابی

دبیر شورای فرهنگی و اطلاع رسانی همایش: سمانه ناظریان

دبیر شورای برنامه ریزی و تنظیم فرآیندها: سید تقی کمالی

ساختار نگارش مقالات و بیان ایده ها و گزارش ها

الف: بخش علمی - پژوهشی (ارائه نتایج مطالعات، تحقیقات و بررسی ها):

 در مرحله اول، چکیده مقالات متناسب با محورهای معرفی شده در 250 تا 350 کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، مقاله اصلی در قالب علمی - پژوهشی در 6000 تا 8000 کلمه نگاشته میشود.

ب: تجربی - کاربردی (گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب):

در مرحله اول چکیده گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب مشارکت کنندگان در 150 تا 250 کلمه به دبیرخانه همایش ارسال شده و در صورت تأیید کمیته علمی، گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب در قالب مقاله علمی تخصصی در 3000 تا 6000 کلمه نگاشته می شود.

معرفی و انتشار آثار برتر و برگزیده:

- مقالات برتر ضمن ارائه در پانل های تخصصی، متناسب با کیفیت و امتیاز ارزیابی و نوع آن در نشریات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی منتشر خواهد شد.

- گزارش ایده ها، دستاوردها و تجارب برتر علاوه بر پوستر، در کارگاه های تخصصی همایش ارائه شده و به فراخور موضوع به نهادها و سازمان های سیاستگذار و حامی معرفی شده و در نشریات علمی - تخصصی معرفی خواهد شد.

- تمامی مقالات و گزارش های علمی برگزیده در دو بخش مجزا در کتاب مقالات و گزارش های علمی همایش درج می شود.

جایزه مقالات، ایده ها و گزارش های برتر:

•    متناسب با جایگاه احراز شده در همایش به برگزیدگان تندیس همایش، لوح تقدیر و جایزه نقدی اهداء خواهد شد.

•    نویسندگان مقالات برگزیده به عضویت فعال انجمن سواد رسانه ای ایران درخواهند آمد.

•    نویسندگان مقالات برگزیده به عضویت انجمن علمی مدیریت دانش ایران درخواهند آمد.

مهلت ارسال آثار:

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات:  ۳۱ مردادماه 1397 هجری شمسی

آخرین مهلت ارسال متن کامل مقالات: ۳۱شهریور 1397 هجری شمسی

اهداف:

•    ارتقای سطح بینش، ادراک و آگاهی خانواده ها، والدین، مربیان و فرزندان در بهره برداری هوشمندانه، صحیح و مؤثر از رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛

•    بسترسازی، ایجاد و ارتقای محیط رسانه ای سالم، مفید و ایمن برای اطمینان بخشی و اعتماد افزایی کاربران به خصوص خانواده ها و متصدیان تعلیم و تربیت به زیست بوم رسانه ای کشور؛

•    توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به خصوص خانواده ها از طریق معرفی فرصت ها و تهدیدهای رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای و گسترش شناخت، چگونگی دسترسی و کاربرد هدفمند و مدیریت مصرف رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛

•    توسعه و بهبود سطح مطالعات و کاربست سیاستگذاری برای تصمیم سازی های مقتضی در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی در ارکان حاکمیتی، سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان اعم از دستگاه های اجرایی، نظارتی، تقنینی، امنیتی، انتظامی و قضائی؛

•    ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی بومی برای افزایش مهارت های عمومی در زمینه استفاده از رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای

بخش اول) علمی - پژوهشی

موضوعات و محورها

الف: توانمندسازی

-    نقش خانواده در توانمندسازی استفاده از فضای مجازی؛

-    رژیم مصرف رسانه ای و توانایی هدفمندسازی استفاده از اطلاعات در خانواده؛

-    رویکردهای تربیتی به سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛

-    نقش خانواده در سرگرم آموزی (Edutainment) و سواد بازی های رایانه ای؛

-    مسئولیت اجتماعی والدین در نهادینه سازی سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    ضرورت توجه خانواده بر بهره مندی از فضای مجازی سالم، مفید و ایمن بر اساس استانداردهای شامد؛

-    ضرورت توجه خانواده بر مدیریت مصرف بازی های رایانه ای بر اساس رتبه بندی بازی های رایانه ای (اسرا)

ب: سبک زندگی

-    سواد رسانه ای و تفکر انتقادی در سبک زندگی؛

-    سواد رسانه ای، فضای مجازی و شکاف نسلی؛

-    والدین و انتشار تصاویر خانوادگی در شبکه های اجتماعی، تبعات و تدوین معیارها؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی خانواده و تأثیر آن بر مدیریت مصرف رسانه ای فرزندان؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی در مواجهه با بدافزارها؛

پ: آموزش

-    بررسی شیوه های آموزش ممنوعیت های تولید و انتشار محتوای دیجیتال در فضای مجازی؛

-    آموزش مهارت های سواد رسانه ای و اطلاعاتی در خانواده؛

-    نقد و بررسی کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم متوسطه؛

-    نقش نظام آموزش رسمی کشور در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    مطالعات سیاستگذاری در زمینه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای خانواده؛

-    راهکارهای ایفای نقش اولیا و مربیان در استفاده بهینه از فضای مجازی؛

-    تربیت رسانه ای و تربیت آنلاین در خانه و مدرسه؛

-    مطالعات تطبیقی و مرور تجارب موفق کشورهای مختلف دنیا در خصوص آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    بررسی اسناد بین المللی درحوزه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی

ت: دین و اخلاق

-    مفهوم سازی و تبیین سواد رسانه ای و اطلاعاتی بومی؛

-    بررسی آموزه های دینی در حوزه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    ضرورت توجه به اخلاق حرفه ای و سیاستگذاری ها و  تصمیم سازی های سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛ 

-    زیست اخلاقی و سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی، تربیت اخلاقی و آموزش های شهروندی؛

بخش دوم) تجربی - کاربردی

-    تجربه نگاری های حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی بر اساس موضوعات و محورهای بخش علمی – پژوهشی؛

-    تولیدات رسانه ای (مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    تولیدات هنری (پوستر، اینفوگرافی و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی

برنامه های جانبی همایش

طی روزهای برگزاری همایش با مشارکت سازمان ها و مراکز دولتی و غیردولتی برنامه های علمی، آموزشی و ترویجی متعددی اعم از موارد زیر برگزار خواهد شد:

-    کارگاه های آموزشی

-    نشست های تجربه نگاری

-    میزگردهای علمی

-    نمایشگاه دستاوردهای حرفه ای

بنابر فراخور موضوع و نهادهای مشارکت کننده اطلاعات تکمیلی بر روی وب سایت همایش درج می شود.

 

اولویت های مورد تأکید برای ارائه مقاله و گزارش های کاربردی

•    رسانه های دیجیتال: رسانه های بر خط، شبکه های اجتماعی، شبکه های پیام رسان، تلفن و رسانه های همراه و هوشمند، چند رسانه ای ها و نرم افزارهای دیجیتال، انیمیشن و محتوای چند رسانه ای؛ 

•    بازی های رایانه ای:  بازی های رایانه ای و کنسولی، بازی های تلفن همراه، بازی های بر خط، بازی های جدی؛

•    رسانه های جمعی: مطبوعات، خبرگزاری ها، نشریات الکترونیک، سینما، رادیو و شبکه های ملی و ماهواره ای تلویزیونی

 نحوه ارسال آثار

علاقه مندان جهت ارسال آثار می توانند مقالات و گزارش های خود را از طریق پورتال همایش به نشانی MLiteracy.saramad.ir بارگذاری نموده و جهت کسب اطلاعات بیشتر نیز به پورتال مذکور مراجعه نمایند.

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
بازدید 8 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 11 مرداد 1397 ساعت 10:38
برای ارسال نظر وارد سایت شوید